• In caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civila , persoanelor indreptatite li se pot elibera noi certificate, pe baza de cerere.
    Acte necesare:
  • cerere tip (se va pune la dispozitie la sediul Primariei);
  • buletin identitate/carte de identitate/adeverinta provizorie de identitate;
  • taxa timbru 2 lei (se va achita la sediul Primariei, compartiment taxe si impozite)
  • Certificatul de casatorie se elibereaza unuia din soti, sau la cerere ambilor soti.

    Certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite.

    Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura.