In cazul persoanelor care nu au domiciliul in comuna Aninoasa, trebuie prezentata o adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa reiasa faptul ca nu persoana respective nu beneficiaza de ajutor social.