INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI PANA LA VARSTA DE 2/3 ANI

Acte necesare:INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI
Cererea si declaratia pe propria raspundere va fi insotita de urmatoarele acte:

 • copie dupa actul de identitate al solicitantului si ale sot/ie;
 • copie dupa certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita concediul;
 • copie certificatele de nastere ale celorlalti copii, dupa caz;
 • copie certificat de casatorie, dupa caz;
 • adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de stagiu prevazute la art. 1 din OUG nr.148/2005
 • adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte

dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate;

 • copie decizia de suspendare a contractului de munca;
 • dosar cu sina

Toate documentele prezentate mai sus trebuie prezentate si in original.

STIMULENTUL
Cererea si declaratia pe propria raspundere va fi insotita de urmatoarele documente:

a. copie dupa actul de identitate al solicitantului;

b. copie dupa certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;

c. copie dupa certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;

d. adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de stagiu prevazute la art.1 din OUG nr.148/2005;

e. adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate si faptul ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia in care stimulentul este solicitat direct, fara a se solicita indemnizatia;

f. dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Toate documentele prezentate mai sus trebuie prezentate si in original.
Autoritatea care asigura plata drepturilor prevazute de OUG 148/2005: plata se face de la bugetul de stat de catre Directiile de Munca si Protectie Sociala judetene prin mandat postal, cont bancar curent sau cont de card

Cuantum:

 • 600 lei/luna indemnizatie crestere copil;
 • 100 lei/luna stimulent.

ACTE INDEMNIZATIE COPIL SAU PARINTE CU HANDICAP
Acte obligatorii pentru toate situatiile:

 • actul de identitate al solicitantului
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, ori, dupa caz, de livretul de familie
 • Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica:
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
 • hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
 • hotarare judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
 • hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotarare a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
 • decizie a directorului general al directiei generale teritoriale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotarare judecatoreasca, pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
 • hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, hotarare/dispozitie a Autoritatii Tutelare, potrivit legii;

Alte acte doveditoare:

 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.12 alin. (1) lit. b), e) – g) si alin. (2) si, dupa caz, de art.41 alin.(3) din Legea nr.448/2006;
 • ovada eliberata de autoritatile competente din care sa reulte ca persoana indreaptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.41 alin.(3) din Legea nr.448/2006;
 • declaratie pe proprie raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
 • dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
 • dovada eliberata de organele competente care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr.448/2006;
 • alte acte doveditoare.

Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente.