• CONSIMȚĂMÂNT DATE CARACTER PERSONAL
 • CERERE ELIBERATE ADEVERINȚĂ PENTRU RADIERE AUTO
 • CERERE ELIBERATE ADEVERINȚĂ PRIVIND STAREA MATERIALĂ
 • CERERE ELIBERARE ADEVERINȚĂ DE VENIT
 • CERERE ELIBERATE ADEVERINȚĂ ACT IDENTITATE (CI)
 • DECLARATIE PRIVIND INREGISTRAREA/MODIFICAREA DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL
 • ADEVERINTA STAGIU PENTRU INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL
 • ADEVERINTA STIMULENT CRESTERE COPIL
 • CERERE INDEMNIZATIE 85% PENTRU CRESTEAREA COPILULUI
 • CERERE PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI FAMILIALE COMPLEMENTARE/ALOCATIEI DE SUSTINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALA
 • CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL
 • CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR PREVAZUTE LA ART.12 ALIN. (1) LIT. B), E) – G) SI LA ALIN.(2) DIN LEGEA NR.448/2006
 • FORMULAR ANCHETA SOCIALA PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL
 • FORMULAR ANCHETA SOCIALA PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI FAMILIARE COMPLEMENTARE / ALOCATIEI DE SUSTINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALA