Fisa de calcul al ajutorului social si al numarului de ore de actiuni sau lucrari de interes local