Cultura – culte
COMUNA ANINOASA

Cultură - Culte

Infrastructură culturalǎ

Comuna Aninoasa dispune de 2 aşezǎminte culturale : un cǎmin cultural în satul Săteni şi un Centru Cultural în satul Aninoasa.

Noul centru cultural are în dotare o sala de spectacole modernǎ, o salǎ de conferinţe, foaiere, spaţii de cazare pentru artişti, grupuri sanitare moderne, magazii, bucǎtǎrie, salǎ de fidness cu dotǎriele aferente

 In acestǎ clǎdire funcţioneazǎ, din anul 2009, grǎdiniţa ”Muguri de Anin” din satul Aninoasa.

Activitǎti culturale

In domeniul cultural, comuna Aninoasa are o situaţie de invidiat fiind printre primele din   judeţ care a întrunit exigenţele europene în domeniu: în anul  2001 a luat fiinţǎ, prin Hotǎrâre a Consiliului Local Aninoasa, ansamblul folcloric “ Vestitorii Aninoasei”, pǎstrǎtor al dansurilor şi portului popular din zona Dâmboviţei şi nu numai. Ansamblul participǎ la evenimente culturale desfǎşurate în judeţ şi în ţarǎ şi are în palmares numeroase premii şi trofee, participări la spectacole organizate de Societatea Română de Radiodifuziune, apariţii TV.

Tot în anul 2001 a fost înfiinţat Cercul de Folclor „Muguri de Anin”, denumire sugestivă şi apropiată de locul de unde provin cei 24 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, care alcătuiesc „un leagăn al tradiţiilor”.

 

Anual Consiliul Local si Primaria Comunei Aninoasa organizeaza urmatoarele evenimente cultural-artistice:

  • Zilele Comunei Aninoasa;
  • Zilele Culturii in Aninoasa;
  • Toamna Cultural Aninoșană.

Culte

În comună Aninoasa funcţionează 3 biserici de cult ortodox, câte una în fiecare sat  și 2 mânăstiri (Mânăstirea Viforâta și Mânăstirea Dealu).  Acestea dispun de trapeză și capelă, încălzire în sistem centralizat și  instalații de aer condiționat. Pe lângă bisericile ortodoxe, mai există și următoarele culte religioase: Penticostală, Adventiști de ziua a 7-a, Creștini după Evanghelie, Evanghelică, Româno-Catolică.