Digitizare

Biserica ”Sf. Gheorghe”
Mănăstirea Viforâta

RESTAURARE, REPARATII SI AMENAJARI
Mănăstirea Viforâta, jud. Dambovita

Dintru început omul a năzuit spre bine, spre adevăr şi frumos şi spre tot ceea ce este dumnezeiesc. Adeseori se spune că idealurile binelui, adevărului şi frumosului, sunt răsfrângeri ale dumnezeirii în suflete. Cele mai frumoase şi înălţătoare opere de artă au apărut şi s-au dezvoltat sub scutul binecuvântat al religiei iar cultura europeană este o cultură cu fundament profund creştin. Din cele mai vechi timpuri “arta apare în vecinătatea şi în slujba religiei”. Religia îl revelează pe Dumnezeu drept adevărul, iubirea, sfinţenia şi perfecţiunea absolută. In artă îl descoperim pe Dumnezeu sub chipul frumosului absolut. Emoţiile religioase şi estetice îl fac pe om mai aproape de cer. Religia a fost dintotdeauna protectoarea artei. Din colaborarea lor au rezultat nenumărate opere monumentale: catedrale, biserici, mânăstiri, şcoli, biblioteci, muzee etc. Citadelă a credinţei şi a culturii, cetatea Târgoviştei este renumită nu doar pentru că aici a fost vreme de aproape trei secole capitala Ţării Româneşti, nici doar pentru vestitul său Turn al Chindiei sau pentru Curtea Domnească, ci şi pentru ceea ce creştinii de aici au creat în numele lui Dumnezeu convinşi fiind că frumuseţea este un alt nume al Creatorului, fără de care nimic din ceea ce este trainic, nobil şi frumos nu poate exista…

Foarte aproape de Târgovişte, se găseşte Mânăstirea Viforâta, o altă bijuterie a artei eclesiastice din Ţara Românească, care alături de alte mănăstiri, precum Mânăstirea Dealu, Mânăstirea Stelea, Mânăstirea Nucet, etc. întregesc patrimoniul cultural bisericesc al acestor meleaguri pline de istorie.

Obiectivul Mânăstirea Viforâta este amplasat în județul Dâmbovița, comuna Aninoasa, satul Viforâta, str. Mihai Viteazul nr. 267. Satul Viforâta, component al comunei Aninoasa din judeţul  Dâmboviţa este situat pe Valea Ialomiţei, la circa 8 de km fata de municipiul reşedinţa de judeţ. Denumiri anterioare: Vihoreşti, Vihorâţi sau Viforâţi.

Atestare documentară 12.11.1479  – ca aşezare, cu moşii dăruite mânăstirii Bolintin şi mânăstirii Dealu; alţi proprietari în zonă erau negustori sau notabilităţi din Târgovişte care deţineau în general vii.

 

Mănăstirea a fost ridicată în fundul unei văi, inițial înconjurată doar de păduri; de timpuriu au fost construite în jur gospodării ale oamenilor ce ajutau la muncile mănăstirii, din care s-a format treptat satul Viforâta; satul a avansat spre sud, de-a lungul drumului de acces la mănăstire, până la limita satului, azi reședință de comună, Aninoasa. Un drum mai puțin frecventat astăzi, leagă Viforâta de mănăstirea Dealu, aflată la cca 3,5 km distanță (mai puțin de o oră de mers pe jos). Acest traseu a fost odinioară foarte practicat, atât de viețuitorii din cele două mănăstiri, cât și de pelerini, iar începând din ultima parte a sec. al XIX-lea și de orășenii din Târgoviște, amatori de o plimbare plăcută în natură, care includea ca locuri de popas ambele lăcașuri de cult.

Ctitorul cunoscut este Vlad vodă Înecatul, care se pare că a ridicat mânăstirea la 1530, ca mulţumire pentru victoria în lupta de la Viişoara, acesta era fiul lui Radu cel Mare şi este îngropat la Dealu.

Se pare că denumirea mănăstirii este legată de viforul care uneori bântuia aprig câmpia ialomiţeană, locuitorii din zonă adăpostindu-se printre dealurile din apropierea oraşului Târgovişte, vechea Cetatea de Scaun a Ţării Româneşti, inclusiv între zidurile mănăstirii. Există și ipoteza conform căreia numele acesteia se trage din încercările prin care a trecut, anume de la viforul pornit de oameni: năvăliri turcești, incursiuni ale oștirii lui Bathory, incendii și cutremure, jafuri și alungări.

Biserica “Sfântul Gheorghe” este edificiul principal al mănăstirii Viforâta din comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița. Aceasta a fost ridicată între anii 1530-1532, fiind distrusă şi reparată de-a lungul timpului.

Proiectul de investiție intitulat << Restaurarea și consolidarea Bisericii “Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița >>, cod SMIS: 116457, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/167/5/1/.

Proiectul are o periodă de implementare de 102 luni (aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare), respectiv între data 14.07.2015 și data 31.12.2023, în Județul Dâmbovița, comuna Aninoasa, sat Viforâta, str. Mihai Viteazu Nr.267, beneficiar fiind Parteneriatul între U.A.T. Comuna Aninoasa și Mănăstirea Viforâta cu U.A.T. Comuna Aninoasa în calitate de lider.

Valoarea totală a proiectului este de 8.638.327,28 lei, din care valoarea nerambursabilă în sumă de 17.625.910,42 lei (6.582.396,48 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1.006.719,47 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național).

Obiectivul general al proiectului îl constituie valorificarea potențialului turistic al Mănăstirii Viforâta, pe piața turistică națională și internațională, prin resturarea și introducerea acesteia în circuitul turistic, precum și prin consolidarea și modernizarea infrastructurilor conexe.

Obiectivul general va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice: restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric prin lucrările ce decurg din implementarea proiectului și facilitarea accesului publicului la informaţia turistică şi stimularea interesului în vederea creşterii numărului de vizitatori ai regiunii prin acțiunile de promovare ințiate la nivelul proiectului  – creștere de peste 5 % anual;

Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu cultural – ansamblul Mănăstirea Viforâta (DB-II-m-A-17760.01.) a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

METADATE

LOCALIZARE

com. Aninoasa, Jud. Dambovita
GPS lat::44.973709637 long:25.465519442
sateliti:5 altitudine:::504.2m

INFORMATII

Data: 7 - 9 Noiembrie 2022;
Procesare cu: Z + FLaserControl 9.0.2.24038;
Instrument: Faro Focus 3D x 130;
Barometru: 0.966197 bar 399.293 m

SCANARI

Poziția master scan: 1
Poziții de scanare utilizate pentru registrare: 70.
Prima scanare efectuată la: 2022-11-07 13:04:38
ultima scanare la: 2022-11-09 14:52:14
Durata: 2 zile

GALERIE FOTO

Puteti naviga in imagine cu ajutorul mouse-ului in orice directie.
Executand click pe marcajele din imagine va puteti muta in alta pozitie
Cu ajutorul rotitei mouse-ului va puteti apropia sau indeparta in imagine.

ECHIPAMENTE FOLOSITE

Focus3D X 130

Scanerul laser 3D terestru Faro Focus3D x130 combină designul compact și ușor cu tehnologia de scanare laser 3D de ultimă generație, echipat cu o cameră HDR integrată, sistem de iluminare internă și sistem de poziționare GPS

MAVIC 2 PRO

Drona Mavic Pro 2 este echipata cu noua camera L1D-20c Hassleblad. Aceasta dispune de tehnologia inovativa Hassleblad Natural Color Solution (HNCS), realizand imagini aeriene splendide de 20 megapixeli in culori si detalii uluitoare.

INSTA360 ONE X

Camera video Insta360 ONE X este excelenta pentru crearea continutului 360º, cu tehnologia de ultima generatie ce ofere cea mai buna calitate a imaginii din clasa sa: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps, cu stabilizator de imagine FlowState.

CONTACT RAPID

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României