Consiliului Local Aninoasa

Comisii

COMISII - CONSILIUL LOCAL ANINOASA

I.COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ, compusă din 5 membri si organizată astfel:
II.COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT, compusă din 5 membri si organizată astfel:
III.COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU AGRICULTURĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM, compusă din 5 membri și organizată astfel: