Proiecte Finalizate

Proiecte Finalizate

În Comuna Aninoasa

Restaurarea și consolidarea Bisericii “Sfântul Gheorghe” - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița

Digitizare Biserica ”Sf. Gheorghe” Mănăstirea Viforâta Restaurare, Reparatii și Amenajari

Investiții si proiecte finalizate in anul 2021:

 • Extindere canalizare pe străzile Fundătura Doctor Petrescu, Cișmea, Aleea Sinaia (sat Aninoasa), Stânjeneilor și Solarino (ramificație ”Paleu” din satul Viforâta);
 • Construire sisteme de scurgere ape pluviale în Aninoasa (străzile Constantin Manolescu, Fundătura Doctor Petrescu, Matei Basarab) și Viforâta (strada Mihai Viteazul și Solarino);
 • Reabilitare și amenajare locuri de joacă în satele Săteni și Viforâta;
 • Reparații la Monumentul Eroilor din satul Săteni;
 • Elaborare Plan Urbanistic General – faza I;
 • Dotarea Serviciului Public de Întreținere prin achiziționarea unei autoutilitare;
 • Achiziție mobilier la Școala Gimnaziala Aninoasa;
 • Achiziție mobilier la Biblioteca Comunală;
 • Decolmatare șanțuri și vâlcele pentru scurgerea apelor pluviale;
 • Reparații drumuri de interes local (DN71-intrare în Săteni);
 • Extindere și modernizare sistem de supraveghere video;
 • Înființare Serviciu Public de Iluminat;
 • Sprijinirea tuturor cultelor religioase.

Departamentele Primăriei