Anunțuri Urbanism și Mediu

Anunțuri Urbanism și Mediu

Anunț depus de Imaluc Com SRL

Anunț privind etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare – Construire hală producție, depozitare și comerț, reamplasare foișor și împrejmuire teren, propus

Anunț depus de către Coroi Nadia Didina

Anunț depus de către Coroi Nadia Didina privind consultarea documentației de urbanism – PUZ – Construire sediu birouri și împrejmuire teren- propus a fi amplasat

Anunt public depus de către Comuna Aninoasa

Anunt public depus de către Comuna Aninoasa privind decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița pentru investiția – „Construire sisteme de

Anunț depus de către Moise Constantin

Anunț depus de către Moise Constantin privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița pentru proiectul – “Construire hală depozitare,

Anunț depus de către UAT Aninoasa

Anunț depus de către UAT Aninoasa privind emiterea avizului de gospodărire a apelor pentru investiția – Construire sisteme de scurgere a apelor pluviale în com.

Anunț depus de Apostol Adrian Ionuț

Anunț cu privire la documentarea și elaborarea documentației de urbanism – Studiu de oportunitate – Construire hală prestări servicii și depozitare și împrejmuire teren, amplasat

Anunț depus de Apostol Adrian Ionuț

Anunț cu privire la documentarea și elaborarea documentației de urbanism – PUZ – Construire hală prestări servicii și depozitare și împrejmuire teren, amplasat în comuna

Anunț depus de către Moise Constantin

Anunț depus de către Moise Constantin privind emiterea acordului de mediu de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița pentru proiectul – Construire hală depozitare, amplasare