Transparență Decizională

Transparență Decizională

Buletin Informativ Ianuarie 2021

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice OUG. 57/2019 b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice Regulament de

Buletin Informativ

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice  Legea 215/2001 b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice  Regulament de