Finanțări nerambursabile – Legea 350/2005

Finanțări nerambursabile – Legea 350/2005

Sesiunea III – 2022

Anunț de participare în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița pentru activități nonprofit

Sesiunea II – 2022

Anunț de participare în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița pentru activități nonprofit

Sesiunea I 2022

Anunţ de participare în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița pentru activități nonprofit de interes local