Primaria Comunei Aninoasa

Stare Civilă

Informații Contact

Persoană Contact

-

Telefon

0245 – 226214

Declarații Căsătorie

Programări Online

Acte Necesare

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE
 1. ACTELE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ALE SOŢILOR
 2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL
 3. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR ORIGINALE

DUPĂ CAZ:

  1. CERTIFICATUL DE DECES AL UNUIA DINTRE SOŢI SAU AL COPILULUI
  2. SENTINŢELE JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI, ADOPŢIEI, ÎNCREDINŢARE COPII
  3. HOTĂRÂREA DE PLASAMENT SAU DE ÎNCREDINŢARE A COPILULUI
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII
   1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII
   2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE – ORIGINAL + FOTOCOPIE PENTRU PĂRINŢII CĂSĂTORIŢI LEGITIM
   3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MAMEI ŞI AL TATĂLUI – ORIGINAL + FOTOCOPIE PENTRU PĂRINŢII CARE NU SUNT CĂSĂTORIŢI LEGITIM
   4. BULETINE (CĂRŢI) DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR – ORIGINAL + FOTOCOPIE

TERMENUL PENTRU DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII COPILULUI ESTE:

 1. 15 ZILE DE LA DATA NAŞTERII, PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU ŞI AFLAT ÎN VIAŢĂ;
 2. 3 ZILE DE LA DATA NAŞTERII, PENTRU COPILUL NĂSCUT MORT;
 3. 24 ORE DE LA DATA DECESULUI, PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU CARE A DECEDAT ÎNĂUNTRUL TERMENULUI DE 15 ZILE.
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
  1. CERTIFICATE PRENUPŢIALE (ANALIZE MEDICALE) DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU DIN POLICLINICĂ VALABILITATEA ACESTOR CERTIFICATE – 14 ZILE
  2. CERTIFICATE DE NAŞTERE – ORIGINAL + FOTOCOPIE
  3. CĂRŢI DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE
  4. HOTĂRÂREA DE DIVORŢ / CERTIFICATUL DE DECES PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT LA PRIMA CĂSĂTORIE

ACTELE SE DEPUN CU 10-14 ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
   1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI
   2. BULETINUL (CARTEA) DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE A PERSOANEI DECEDATE
   3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI DE CĂSĂTORIE – ORIGINAL + FOTOCOPIE ALE PERSOANEI DECEDATE
   4. BULETINUL (CARTEA) DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE A PERSOANEI CARE DECLARĂ DECESUL

TERMENUL PENTRU DECLARAREA DECESULUI:

 1. 3 ZILE CÂND CAUZA DECESULUI ESTE NATURALĂ;
 2. 48 ORE CÂND DECESUL SE DATOREAZĂ UNEI SINUCIDERI, UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE.
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :

 1. Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia – Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de Evidenţa Persoanelor)
 2. Chitanta în valoare de 2 lei achitată la casieria institutiei
 3. Cerere – formular tip

Duplicatele după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor. Duplicatele după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.

Duplicatele după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi. Duplicatele după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.

Departamentele Primăriei