Învățământ și educație
COMUNA ANINOASA

Învățământ și educație

Învățământ și educație în comuna Aninoasa

Școala Gimnazială Aninoasa este titulatura ce reunește:
Școala Gimnazială Aninoasa
Grădinița “Muguri de Anin” Aninoasa
Grădinița Săteni

În instituția noastră functionează:
5 clase cu 86 de elevi de învățământ primar
4 clase cu 81 de elevi de învățământ gimnazial
3 grupe cu 72 de preșcolari

Procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă de 24 de cadre didactice calificate.
Elevii învață în săli de clasă mari, spațioase, dotate cu materiale didactice moderne, care ușurează și eficientizează procesul de instruire.

Websitul Școlii Gimnaziale Aninoasa – https://www.scoalagimnazialaaninoasa.ro

Articole din categorie