Târgoviște, martie 2024

Scurtă descriere a proiectului

„Restaurarea și consolidarea Bisericii “Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița”

Parteneriat între UAT Comuna Aninoasa și Mănăstirea Viforâta este beneficiarul proiectului „Restaurarea și consolidarea Bisericii “Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița”, cod MySMIS 116457, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

Scopul proiectului l-a constituit valorificarea potențialului turistic al Mănăstirii Viforâta, pe piața turistică națională și internațională, prin resturarea și introducerea acesteia în circuitul turistic, precum și prin consolidarea și modernizarea infrastructurilor conexe.

Acesta a fost atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:

  • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric prin lucrările ce decurg din implementarea proiectului „Restaurarea și consolidarea Bisericii ”Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud.Dâmbovița”;
  • facilitarea accesului publicului la informaţia turistică şi stimularea interesului în vederea creşterii numărului de vizitatori ai regiunii prin acțiunile de promovare ințiate la nivelul proiectului – creștere de peste 5 % anual;

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate::

  • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric prin lucrările ce au decurs din implementarea proiectului „Restaurarea și consolidarea Bisericii ”Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud.Dâmbovița”;
  • Creșterea numărului de vizitatori după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care a beneficiat de sprijin;
 

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 8.638.327,28 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 7.743.995,87 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.582.396,48 lei.

Data începerii proiectului este 14.07.2015, iar data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Impactul investiției la nivelul localității Comunei Aninoasa/regiunea Sud-Muntenia îl reprezintă susținerea turismului și promovarea obiectivelor turistice din regiune prin creșterea numărului de turiști, creșterea atractivității zonei ceea ce conduce la stabilitate economică și financiară prin menținerea locurilor de munca colectarea de venituri la bugetul local.

Date de contact: Loc implementare: Județul Dâmbovița, comuna Aninoasa, sat Viforâta, str. Mihai Viteazu Nr.267, persoana de contact: PRIMAR, Vlăduț NICULAE, Tel/fax/email: + 40 (245) 22 62 14, +40 (245) 22 65 33, [email protected]

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020