Anunț privind organizare concurs de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului

Anunț privind organizare concurs de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului

Departamentele Primăriei